Milano, 13 Jan 1872  Verdi to Bottesini   Italian Original
 
Cairo, 8 Feb 1872  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Cairo, 9 Feb 1872  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Cairo, 17 Feb 1872  Bottesini to Verdi   Italian Original
 
Genova, 2 Mar 1872  Verdi to Bottesini   Italian Original
 
Milano, 25 Jul 1872  Draneht Bey to Bottesini   Italian Original
 
Crema, 25 Sep 1872  Bottesini to E. Tornaghi   Italian Original
 
Crema, 27 Sep 1872  Bottesini to E. Tornaghi   Italian Original
 
Cairo, 28 Mar 1873  Bottesini to E. Tornaghi   Italian Original
 
Alessandria dŽEgitto, 13 Apr 1873  Bottesini to E. Tornaghi   Italian Original
 
Venezia, 29 Apr 1873  Bottesini to E. Tornaghi   Italian Original
 
Venezia, 13 Jun 1873  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Venezia, 22 Jun 1873  Bottesini to Giulio Ricordi   Italian Original
 
Alessandria dŽEgitto, 3 May 1874  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Roma, 30 Jul 1874  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Previous    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next