Napoli, 18 Sep 1862  Bottesini to Luigi Casamorata   Italian Original
 
Napoli, 19 Sep 1862  Bottesini to Olimpo Mariotti   Italian Original
 
Reigate, 18 Oct 1862  Bottesini to Paolo Serrao   Italian Original
 
Bath, 26 Oct 1862  Bottesini to Paolo Serrao   Italian Original
 
Paris, 23 Jun 1864  Bottesini to Tornaghi   Italian Original
 
Paris, 3 Aug 1864  Bottesini to Francesco Lucca   Italian Original
 
Barcelona, 8 Dec 1864  Bottesini to Tito Ricordi   Italian Original
 
Barcelona, 26 Dec 1864  Bottesini to Marie   Original
 
1864?  Bottesini to Giovannina Lucca   Italian Original
 
1864?  Bottesini to Giovannina Lucca   Italian Original
 
Barcelona, 9 Jan 1865  Bottesini to Ricordi   Italian Original
 
Paris, 2 Nov 1865  Bottesini to his father Pietro   Italian Original
 
Paris, 4 Aug 1866  Bottesini to Liverani   Italian Original
 
Paris, 26 Sep 1866  Rossini to Bottesini   Italian Original
 
Parigi, 8 Apr 1868  Bottesini to Tito Ricordi   Italian Original
 
Previous    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next